LEGE LIEFDE

Deze sauna, een ontmoetingsplek in Amsterdam, is na 50 jaar opgehouden te bestaan.